säkerhet   

 


Alla personuppgifter behandlas naturligtvis konfidentiellt.
Vi garanterar högsta säkerhet.

Vi förbinder oss att skydda dina uppgifter mot allt obefogat utnyttjande.
Din beställning överförs säkert genom en SSL-anslutning.
Varorna är nya och oöppnade.

Leveransen är alltid försäkrad mot förlust och skada.
Skickas inom 24 timmar! Varorna kommer fram till dig inom 2 - 7 dagar.Ta gärna kontakt med oss om du har fler frågor. (helst på engelska eller tyska)